Kurs Przewodnik Terenowy

Podstawy prawne działalności przewodników terenowych

Podstawy prawne działalności przewodników terenowych, kurs na przewodnika terenowego

Mimo deregulacji zawodu przewodnika terenowego, wciąż istnieją pewne podstawy prawne działalności przewodników. Dziś o nich nieco bardziej szczegółowo opowiemy.

Aby móc bezpiecznie i świadomie poznawać różnorodne miejsca na świecie, warto skorzystać z usług przewodników terenowych. W niniejszym artykule przedstawimy podstawy prawne działalności przewodników terenowych i ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo turystyki.

 

 

Podstawy prawne działalności przewodników terenowych

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, definiuje się przewodnika turystycznego jako osobę, która zawodowo prowadzi turystów lub odwiedzających po określonych obszarach, miejscowościach i obiektach. Przewodnik turystyczny jest odpowiedzialny za udzielanie im rzetelnych informacji specjalistycznych oraz za zapewnienie im opieki zgodnie z zawartymi umowami.

 

Według przepisów obowiązujących w tym zakresie, precyzyjnie określa się zadania wykonywane przez osoby pełniące rolę przewodników miejskich oraz terenowych. W przypadku tych zawodów, kluczowymi obowiązkami są prowadzenie turystów lub odwiedzających, dostarczanie im wiedzy specjalistycznej i aktualnej o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, oraz zapewnienie im bezpiecznych warunków zwiedzania.

 

Osobą mogącą pełnić funkcję przewodnika miejskiego, terenowego lub pilota wycieczek jest jednostka, która przekroczyła wiek 18 lat, nie posiada żadnego wyroku za przestępstwo umyślne ani inne przewinienia popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków przewodnika terenowego lub pilota wycieczek, oraz ma dyplom potwierdzający ukończenie edukacji na poziomie średnim lub średnim branżowym.

 

 

Deregulacja zawodu przewodnika terenowego

W 2013 roku weszła w życie ustawa, która wprowadziła zmiany w ustawach regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym również w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku dotyczącej przewodników miejskich i terenowych oraz pilotów wycieczek. Dzięki tym zmianom zawód przewodnika miejskiego i terenowego oraz pilota wycieczek został zderegulowany, co oznacza, że nie jest już konieczne ukończenie kursu, ani zdanie egzaminu państwowego, aby wykonywać te zawody.

 

Deregulacja tych zawodów spowodowała znaczące obniżenie wymagań i otwarcie się środowiska przewodników i pilotów na nową grupę ludzi. Pomimo zniesienia regulacji prawnych, firmy współpracujące z tą branżą, takie jak biura podróży, wciąż stawiają warunki zatrudnienia, takie jak ukończenie kursu pilota/przewodnika, posiadanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających umiejętności lub doświadczenia w tej dziedzinie. Niemniej jednak, istnieje ryzyko pojawienia się osób bez odpowiednich umiejętności, wiedzy i kwalifikacji, które mogą podejmować się tego zawodu. Dlatego polecamy zapisanie się na nasz kurs przewodnika terenowego, który pozwoli Ci zdobyć certyfikat potwierdzający kompetencje przewodnickie.

Zobacz inne porady

Zapisz się na kurs:

Zdobądź z nami niepodważalne uprawnienia i zostań
Przewodnikiem Terenowym

Cena kursu: 1498 zł

*Cena tylko dla polskich obywateli pracujących na terenie Polski
*Price only for Polish citizens working in Poland
*Prezzo solo per i cittadini polacchi che lavorano in Polonia

Price / Pice: 997 euro

*Price for Poles and foreigners working outside Poland
*Prezzo per polacchi e stranieri che lavorano fuori dalla Polonia

Klienci kupili także:

Nasze pozostałe kursy: